GNbAC1, MSRV-env -mocný, endogenní a patogenní agonista TLR4

Nejdříve cca v roce 2018
V této fázi jsou léky testovány na větší skupině pacientů. A tak výsledky z této fáze napoví o jak účinný lék se jedná.

GNbAC1 - GeNeuro

Příspěvekod Franta » 15 úno 2013 12:26

Společnost GeNeuro vyvíjí zcela nový přístup pro léčbu a diagnostiku nemocí spojených s expresí lidských endogenních virů

Sekvencování lidského genomu objevilo, že téměř jedna polovina je sestavena s opakujících se retrotranspozonních prvků. Mezi nimi, lidské endogenní retrovirusy představují více než 8% lidského genomu .....

Lidské endogenní retrovirusy (HERVs) se jeví tak¨, že mají zásadní důležitost v určitých nemocích,...

S roztroušenou sklerózou spojený retrovirus, lidský endogenní retrovirus MSRV je členem rodiny HERV-W.
Tento retrovirus byl poprvně izolován v buněčných kulturách RS pacientů v 90tých letech.
MSRV je běžně latentní v genomu jedinců, ale může být reaktivován určitými spolufaktory a potom exprimována patogenická obalová bílkovina (MSRV-Env)

Jeví se, že MSRV je hlavní spouštěč a přitěžující faktor ve vývoji a progresi některých neurologických nemocí. V závislosti na spolupodílejících se faktorech životního prostředí by retrovirus MSRV mohl být zapojen do RSky a schizofrénie.

Nový přístup GeNeura se hlavně zaměřuje na vývoj léčebných monoklonálních protilátek, které
zaměřují a neutralizují patogenické bílkoviny MSRV retrovirů.

Léčebné protilátky budou zabraňovat spuštění zánětlivých a autoimunních kaskád způsobených těmito bílkovinami u RSky. Podobný přístup je použit u Schizfrénie.

Tyto protilátky byly nyní otestovány v nových experimentálních modelech vyvinutých GeNeurem a vykázaly dobrou účinnost in vitro a in vivo bez důkazů vedlejších účinků v in vivo modelech.
Na rozdíl od běžně používaných léků k lečbě RSky, které se zaměřují na zpomalování neurologického poškození a invalidity způsobené nemocí je přístup GeNeura nasměrován na zánětlivou demyleizační kaskádu, která způsobuje mozkové léze.

GeNeuro také vyvíjí diagnostické testy k určení množství MSRV-ENv bílkovin u pacientů. Tyto testy budou schopny detekovat přítomnost antigenu v krvi pacientů.

http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline.php
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Re: GNbAC1 - GeNeuro

Příspěvekod Petr75 » 04 lis 2013 15:05

Uživatelský avatar
Petr75
 
Příspěvky: 2676
Registrován: 17 úno 2013 08:58
Bydliště: Rychnovsko

GNbaC1 mAb dokončena studie ve fázi 2a

Příspěvekod Franta » 04 lis 2013 15:40

společnost GeNeuro dnes ohlásila že se zjistilo, že její lidská monoklonální protilátka GNbAC1 má velmi dobrý bezpečnostní profil pro pacienty s relabující i progresivní formou roztroušené sklerózy v části studie ve fázi 2a. GNbaC1 je monoklonální protilátka první ve své třídě, která zaciluje toxickou bílkovinu endogenního retrovirálního původu, která byla identifikována jako možný klíčový faktor v propuknutí i ve vývoji roztroušené sklerózy. Přihlašování pacientů do fáze 2b je očekáváno během první poloviny roku 2014.

....

O ENV toxické bílkovině a její roli v roztroušené skleróze a v jiných patologiích

Sekvencování lidského genomu odhalilo, že lidské endogenní retroviry (HERV) představují více než 8% lidského genomu a že jsou výsledkem z integrace exogenních retrovirů DNA během evoluce primátů.

S roztroušenou sklerózou spojovaný retrovir (MSRV) je členem rodiny HERV-W a byl prvotně izolován z buněčných kultur z pacientů postižených roztroušenou sklerózou v devadesátých letech. S roztroušenou sklerózou spojovaný retrovir je běžně latentní v genomu jedinců, ale může být reaktivován určitými spolu-faktory k expresi patogenické bílkoviny, MSRV-ENV. Nedávné důkazy ukázaly, že tato ENV-bílkovina je exprimována v RS lézích již v počátečním stádiu, je prozánětlivá a zabraňuje remyelinaci.


Phase 2a GNbAC1 mAb study in MS completes(04/11/13)
http://www.ms-uk.org/emergingtherapies
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - Geneuro

Příspěvekod Franta » 03 zář 2014 11:22

Průkopnická firma GeNeuro SA nových technologií pro neurologické poruchy dnes ohlásila pozitivní výsledky z jednoletého otevřeného rozšíření studie fáze IIa.
GeNeuro testovala svou monoklonální protilátku GNbAC1 na deseti pacientech s roztroušenou sklerózou. Devět z nich mělo primárně nebo sekundárně progresivní nemoc.
GNbAC1 zaciluje bílkovinu MSRV-Env exprimovanou geny s endogenním retrovirálním původem, o kterém GeNeuro věří, že hraje zásadní roli v patogenesi eresky.

Byl potvrzen bezpečnostní profil za delší období pro GNbAC1 s excelentní snášenlivostí mezi pacienty s opakovanou administrací léku, což ověřilo výsledky z dřívější studie ve fázi 1. S ohledem na klinické cíle, průměrné EDSS, které měří progresi invalidity, zůstávalo jeden rok stabilní. MRI analýzy odhalily, že obraz mozku zůstával stabilní a biomarkery spojené s cílem vykazovaly postupné snižování. Tyto výsledky potvrzují bezpečnost a snášenlivost GNbAC1 a podporují pozitivní farmakodynamické odezvy na léčbu. Pozitivní výsledky této studie představují úspěšný první krok k programu GeNeura ve fázi 2. Klinická studie k ověření koncepce k otestování účinosti GNbAC1 u roztroušené sklerózy bude následovat v roce 2015

http://finance.yahoo.com/news/geneuro-s ... 00211.html
http://www.pharmiweb.com/PressReleases/ ... W_ID=97966

http://www.geneuro.com/en/technologies/rationale.php
http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline.php
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1

Příspěvekod Franta » 03 pro 2014 00:02

Geneuro a Servier podepsali partnerství o vývoji prvního léku zacilujícího příčinný faktor roztroušené sklerózy

http://finance.yahoo.com/news/geneuro-s ... 00966.html
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 ruší blok.dospívání oligodendrocytů zůsobené ENV HERV

Příspěvekod Franta » 07 pro 2014 11:29

Neutralizující protilátka GNbAC1 ruší blokování dospívání oligodendrocytů, které je způsobované obalovou bílkovinu retroviru HERV-W

Obalová bílkovina ENV lidského endogenního retroviru typu W je zapojena do zánětlivých reakcí u roztroušené sklerózy, ale také narušuje dospívání oligodendrocytů. Neutralizující protilátka GNbAC1 byla vyvinuta a úspěšně testována v klinických zkouškách.

Cíle a metody: Stimulovali jsme primární oligodendrogliální buňky s ENV při preinkubaci s GNbAC1 a hodnotili jsme dusíkový stres a myelinovou expresi.

Výsledky: Neutralizace ENV pomocí CNbAC1 snižuje schopnost ENV navozovat stresové reakce což má za následek v záchraně myelinové exprese.

Závěry: Mimo modulaci imunitních buněk může tato monoklonální protilátka pomáhat překonávat blokování diferenciace oligodendrocytů u roztroušené sklerózy.

http://msj.sagepub.com/content/early/20 ... 6.abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - fáze IIa

Příspěvekod Franta » 20 kvě 2015 23:04

GNbAC1 je monoklonální protilátka zacilující bílkovinu z endogenního retroviru MSRV-Env
•MSRV-Env exprimovaná bílkovina v RS lézích je prozánětlivá a myelin-toxická
•GNbAC1 byl testovaný na 10 RS pacientech ve dvou dávkováních
•GNbAC1 zdá se, že byl bezpečný u 10ti pacientů během 12ti měsíců
•Nyní je potřeba proof of concept studie k otestování léčebného přístupu u eresky


GNbAC1 je lidská monoklonální protilátka zacilující MSRV-Env, bílkovinu z endogenního retroviru, která je exprimována v RS lézích a která je prozánětlivá a brání diferenciaci prekurzorových buněk oligodendrocytů.
Tento článek popisuje otevřené rozšíření na 12 měsíců zkoušky testující GNbAC1 u 10ti pacientů v dávkách 2 a 6 mg/kg. Primárním cílem bylo zhodnotit bezpečnost a jiným cílem bylo farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení. Během tohoto rozšíření se nevyskytly žádné bezpečnostní problémy u osmi zůstávajících pacientů. Nebyly detekovány anti-GNbAC1 protilátky. Zdá se, že GNbAC1 je dobře tolerovaný.

http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(15)00143-5/abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 odstraňuje blokaci oligodendrogliálního dospívání

Příspěvekod Franta » 23 črc 2015 21:31

Neutralizující protilátka GNbAC1 odstraňuje blokaci oligodendrogliálního dospívání způsobovaného obalovou bílkovinou HERV-W

Obalová bílkovina lidského endogenního retroviru typu W je zapojena do zánětlivých reakcí eresky, ale také se ruší s oligodendrogliálním dospíváním. Neutralizující protilátka GNbAC1 byla vyvinuta a úspěšně otestována v klinických studiích.

....
Výsledky: Neutralizace této obálkové bílkoviny pomocí GNbAC1 snižuje schopnost této bílkoviny navodit stresové reakce což má za následek záchranu myelinové exprese

Závěry: Mimo imunitní modulaci buněk může proto tato molekulární protilátka pomoci překonat blokaci oligodendrogliální diferenciace u roztroušené sklerózy.

http://msj.sagepub.com/content/21/9/1200.abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1, MSRV-env -mocný, endogenní a patogenní agonista TLR4

Příspěvekod Franta » 13 pro 2015 23:11

S roztroušenou sklerózou spojovaná obalová bílkovina retroviru (MSRV-Env) byla opakovaně detekována v mozkových lézích a v krvi pacientů s roztroušenou sklerózou.
Provedli jsme první farmakologický popis MSRV-Env na rekombinantních a přirozených lidských toll-like receptorech 4 (TLR4)
MSRV-Env je plný a vysoce účinný TLR4 agonista endogenního původu.
MSRV-Env způsobuje na TLR4-závislou pro-zánětlivou stimulaci imunitního systému in vitro a in vivo a narušuje diferenciaci prekurzorových buněk oligodendrocytů na oligodendrocyty které mohou myelinovat.
MSRV-Env může hrát roli v chronických zánětech a v narušené remyelinaci u eresky.
GNbAC1 je selektivní monoklonální protilátka působící proti patogenním účinkům MSRV-En a představuje inovativní léčebný přístup.

http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(15)30098-9/abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - rozšiřující studie ANGEL-MS - fáze IIb

Příspěvekod Franta » 11 pro 2016 05:13

nabídne 260 pacientům přihlášeným do probíhající fáze IIb studie CHANGE-MS příležitost pokračovat ve své léčbě další dva roky a tato studie poskytne další data o účinnosti a snášenlivosti.

http://www.geneuro.com/data/news/PR-ANG ... 16-ENG.pdf

http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - Geneuro - aktualizace

Příspěvekod Franta » 06 led 2017 02:45

přihlašování do studie CHANGE-MS (fáze2b) je doknčeno dle plánu. 6ti měsíční výsledky jsou očekávané na začátku čtvrtého čtvrtletí 2017
byla spuštěna studie ANGEL-MS (pro pacienty co dokončí studii CHANGE-MS) - první pacient je očekávaný v dubnu 2017
US studie pro sekundárně progresivní RS pacienty je plánovaná na druhé pololetí 2017

Studii CHANGE-MS , která má stát 362.5 milionu euro platí Servier (Francouzská farmaceutická firma)

http://www.geneuro.com/data/news/GeNeur ... te-ENG.pdf

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02782858
(moje pozn. 260 pacientů na 6 měsíců = 362,5 milionu € = 3,6 miliardy Kč. 14 milionů Kč na pacienta, 2,3 milionu na měsíc a jednoho pacienta,
ty čísla mi přijdou astronomická, ale je pravda že ve Švýcarsku kde je průměrná měsíční mzda 6214 CHF v přepočtu 156 tisíc Kč jsou ta měřítka jiná)
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Firma GeNeuro bude vyvíjet GNbAC1 bez firmy Servier

Příspěvekod Franta » 25 zář 2018 23:43

Firma Geneuro záskala zpět práva od firmy Servier celosvětová práva na komercializaci a vývoj experimentální humanizované protilátky GNbAC1 pro léčbu

Společnost GeNeuro již má plná práva na americkém a japonském trhu a nadále získá podporu společnosti Servier jako akcionáře.

.
GNbAC1 je humanizovaná protilátka IgG4 určená k blokování proteinu vytvořeného retrovirovým genem. Lidské endogenní retrovirusy (HERVs) jsou staré viry, které začleňují svou DNA do lidského genomu. Vědci se domnívají, že retrovirové sekvence obsahují až 8 procent lidského genomu.

Rostoucí důkazy naznačují, že aktivace HERV přispívá k zánětlivým procesům a chorobám, jako je MS. Ve skutečnosti je protein známý jako pHERV-W Env běžně přítomen v zánětlivých ložiskách známých jako léze v mozku RS pacientů a v jejich krvi.

GNbAC1 blokuje protizánětlivé účinky proteinu pHERV-W Env a podporuje remyelinizaci (tvorba myelinu, ochranného pláště obklopujícího neurony, který je v RS zničen).

Ve studii Phase 2b CHANGE-MS ( NCT02782858 ) vědci zkoumali účinnost GNbAC1 u 270 pacientů ve věku 18-55 let s recidivujícími remitujícími RS . Pacienti byli náhodně zařazeni do jedné ze tří dávek GNbAC1 nebo placeba, které byly podávány jako měsíční intravenózní infuze.

Nedávná analýza provedená za 12 měsíců ukázala, že nejvyšší dávka GNbAC1 (18 mg / kg) měla významný neuroprotektivní účinek proti smršťování mozku (atrofii). Celková atrofie mozku byla snížena o 29 procent ve srovnání s kontrolní skupinou, jak ukazuje magnetická rezonance (MRI).

Nejvyšší dávka GNbAC1 také snížila zátěž T1 hypointenzních lézí - charakteristickým znakem trvalé destrukce tkání v mozku - o 63 procent ve srovnání s kontrolami.

Výzkumníci také zhodnotili, zda GNbAC1 zlepšil míru abnormalit mozku známou jako přenosový poměr magnetizace (MTR) v oblastech s novými lézemi. Ve srovnání s placebovými kontrolami zůstal MTR stabilní v souladu s potenciálem terapie pro podporu remyelinizace (snížení MTR je spojeno se ztrátou myelinu a smrtí nervových buněk).

Celkově bylo zjištěno, že léčba byla dobře tolerována bez jakýchkoliv orgánových specifických účinků a bez závislých na dávce nežádoucích účinků.

Na základě těchto pozitivních výsledků bude GeNeuro pokračovat ve vývoji GNbAC1 a v hledání možností pro partnerství.

"Chápeme, že pro Servier je strategické rozhodnutí, kterého si vážíme. Otevírá nové příležitosti pro GeNeuro v této fázi našeho vývoje, "uvedl v tiskové zprávě generální ředitel společnosti GeNeuro Jesús Martin-García.

"Na základě našich úspěšných výsledků ohledně klíčových opatření spojených s progresí RS budeme pokračovat ve vytváření nových partnerství, které přinesou pacientům výhody GNbAC1," dodal Martin-García.

Emmanuel Canet, výkonný viceprezident výzkumu a vývoje společnosti Servier dodal, že "na základě strategických důvodů výzkumu a vývoje poskytl Servier těžkou volbu "odmítnout možnost licencování značky GeNeuro" v RS. Byli jsme rádi, že spolupracujeme s GeNeuro harmonicky a jsme hrdí na to, že jsme přispěli k vývoji nového přístupu k léčbě progrese onemocnění, což je hlavní nesplněná zdravotní potřeba v RS.

"Jsme nesmírně vděční všem pacientům, kteří se na tomto vývoji podíleli. GeNeuro má silné vůdčí a rozvojové schopnosti. Servier věří v potenciál tohoto přístupu a bude nadále podporovat společnost jako akcionáře, "řekl Canet.

https://multiplesclerosisnewstoday.com/ ... t-servier/
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy


Zpět na Léky ve fázi 2 klinických studií včetně těch co na tuto fázi čekají

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron