GNbAC1, MSRV-env -mocný, endogenní a patogenní agonista TLR4

Nejdříve cca v roce 2018
V této fázi jsou léky testovány na větší skupině pacientů. A tak výsledky z této fáze napoví o jak účinný lék se jedná.

GNbAC1 - GeNeuro

Příspěvekod Franta » 15 úno 2013 12:26

Společnost GeNeuro vyvíjí zcela nový přístup pro léčbu a diagnostiku nemocí spojených s expresí lidských endogenních virů

Sekvencování lidského genomu objevilo, že téměř jedna polovina je sestavena s opakujících se retrotranspozonních prvků. Mezi nimi, lidské endogenní retrovirusy představují více než 8% lidského genomu .....

Lidské endogenní retrovirusy (HERVs) se jeví tak¨, že mají zásadní důležitost v určitých nemocích,...

S roztroušenou sklerózou spojený retrovirus, lidský endogenní retrovirus MSRV je členem rodiny HERV-W.
Tento retrovirus byl poprvně izolován v buněčných kulturách RS pacientů v 90tých letech.
MSRV je běžně latentní v genomu jedinců, ale může být reaktivován určitými spolufaktory a potom exprimována patogenická obalová bílkovina (MSRV-Env)

Jeví se, že MSRV je hlavní spouštěč a přitěžující faktor ve vývoji a progresi některých neurologických nemocí. V závislosti na spolupodílejících se faktorech životního prostředí by retrovirus MSRV mohl být zapojen do RSky a schizofrénie.

Nový přístup GeNeura se hlavně zaměřuje na vývoj léčebných monoklonálních protilátek, které
zaměřují a neutralizují patogenické bílkoviny MSRV retrovirů.

Léčebné protilátky budou zabraňovat spuštění zánětlivých a autoimunních kaskád způsobených těmito bílkovinami u RSky. Podobný přístup je použit u Schizfrénie.

Tyto protilátky byly nyní otestovány v nových experimentálních modelech vyvinutých GeNeurem a vykázaly dobrou účinnost in vitro a in vivo bez důkazů vedlejších účinků v in vivo modelech.
Na rozdíl od běžně používaných léků k lečbě RSky, které se zaměřují na zpomalování neurologického poškození a invalidity způsobené nemocí je přístup GeNeura nasměrován na zánětlivou demyleizační kaskádu, která způsobuje mozkové léze.

GeNeuro také vyvíjí diagnostické testy k určení množství MSRV-ENv bílkovin u pacientů. Tyto testy budou schopny detekovat přítomnost antigenu v krvi pacientů.

http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline.php
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Re: GNbAC1 - GeNeuro

Příspěvekod Petr75 » 04 lis 2013 15:05

Uživatelský avatar
Petr75
 
Příspěvky: 1419
Registrován: 17 úno 2013 08:58
Bydliště: Rychnovsko

GNbaC1 mAb dokončena studie ve fázi 2a

Příspěvekod Franta » 04 lis 2013 15:40

společnost GeNeuro dnes ohlásila že se zjistilo, že její lidská monoklonální protilátka GNbAC1 má velmi dobrý bezpečnostní profil pro pacienty s relabující i progresivní formou roztroušené sklerózy v části studie ve fázi 2a. GNbaC1 je monoklonální protilátka první ve své třídě, která zaciluje toxickou bílkovinu endogenního retrovirálního původu, která byla identifikována jako možný klíčový faktor v propuknutí i ve vývoji roztroušené sklerózy. Přihlašování pacientů do fáze 2b je očekáváno během první poloviny roku 2014.

....

O ENV toxické bílkovině a její roli v roztroušené skleróze a v jiných patologiích

Sekvencování lidského genomu odhalilo, že lidské endogenní retroviry (HERV) představují více než 8% lidského genomu a že jsou výsledkem z integrace exogenních retrovirů DNA během evoluce primátů.

S roztroušenou sklerózou spojovaný retrovir (MSRV) je členem rodiny HERV-W a byl prvotně izolován z buněčných kultur z pacientů postižených roztroušenou sklerózou v devadesátých letech. S roztroušenou sklerózou spojovaný retrovir je běžně latentní v genomu jedinců, ale může být reaktivován určitými spolu-faktory k expresi patogenické bílkoviny, MSRV-ENV. Nedávné důkazy ukázaly, že tato ENV-bílkovina je exprimována v RS lézích již v počátečním stádiu, je prozánětlivá a zabraňuje remyelinaci.


Phase 2a GNbAC1 mAb study in MS completes(04/11/13)
http://www.ms-uk.org/emergingtherapies
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - Geneuro

Příspěvekod Franta » 03 zář 2014 11:22

Průkopnická firma GeNeuro SA nových technologií pro neurologické poruchy dnes ohlásila pozitivní výsledky z jednoletého otevřeného rozšíření studie fáze IIa.
GeNeuro testovala svou monoklonální protilátku GNbAC1 na deseti pacientech s roztroušenou sklerózou. Devět z nich mělo primárně nebo sekundárně progresivní nemoc.
GNbAC1 zaciluje bílkovinu MSRV-Env exprimovanou geny s endogenním retrovirálním původem, o kterém GeNeuro věří, že hraje zásadní roli v patogenesi eresky.

Byl potvrzen bezpečnostní profil za delší období pro GNbAC1 s excelentní snášenlivostí mezi pacienty s opakovanou administrací léku, což ověřilo výsledky z dřívější studie ve fázi 1. S ohledem na klinické cíle, průměrné EDSS, které měří progresi invalidity, zůstávalo jeden rok stabilní. MRI analýzy odhalily, že obraz mozku zůstával stabilní a biomarkery spojené s cílem vykazovaly postupné snižování. Tyto výsledky potvrzují bezpečnost a snášenlivost GNbAC1 a podporují pozitivní farmakodynamické odezvy na léčbu. Pozitivní výsledky této studie představují úspěšný první krok k programu GeNeura ve fázi 2. Klinická studie k ověření koncepce k otestování účinosti GNbAC1 u roztroušené sklerózy bude následovat v roce 2015

http://finance.yahoo.com/news/geneuro-s ... 00211.html
http://www.pharmiweb.com/PressReleases/ ... W_ID=97966

http://www.geneuro.com/en/technologies/rationale.php
http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline.php
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1

Příspěvekod Franta » 03 pro 2014 00:02

Geneuro a Servier podepsali partnerství o vývoji prvního léku zacilujícího příčinný faktor roztroušené sklerózy

http://finance.yahoo.com/news/geneuro-s ... 00966.html
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 ruší blok.dospívání oligodendrocytů zůsobené ENV HERV

Příspěvekod Franta » 07 pro 2014 11:29

Neutralizující protilátka GNbAC1 ruší blokování dospívání oligodendrocytů, které je způsobované obalovou bílkovinu retroviru HERV-W

Obalová bílkovina ENV lidského endogenního retroviru typu W je zapojena do zánětlivých reakcí u roztroušené sklerózy, ale také narušuje dospívání oligodendrocytů. Neutralizující protilátka GNbAC1 byla vyvinuta a úspěšně testována v klinických zkouškách.

Cíle a metody: Stimulovali jsme primární oligodendrogliální buňky s ENV při preinkubaci s GNbAC1 a hodnotili jsme dusíkový stres a myelinovou expresi.

Výsledky: Neutralizace ENV pomocí CNbAC1 snižuje schopnost ENV navozovat stresové reakce což má za následek v záchraně myelinové exprese.

Závěry: Mimo modulaci imunitních buněk může tato monoklonální protilátka pomáhat překonávat blokování diferenciace oligodendrocytů u roztroušené sklerózy.

http://msj.sagepub.com/content/early/20 ... 6.abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - fáze IIa

Příspěvekod Franta » 20 kvě 2015 23:04

GNbAC1 je monoklonální protilátka zacilující bílkovinu z endogenního retroviru MSRV-Env
•MSRV-Env exprimovaná bílkovina v RS lézích je prozánětlivá a myelin-toxická
•GNbAC1 byl testovaný na 10 RS pacientech ve dvou dávkováních
•GNbAC1 zdá se, že byl bezpečný u 10ti pacientů během 12ti měsíců
•Nyní je potřeba proof of concept studie k otestování léčebného přístupu u eresky


GNbAC1 je lidská monoklonální protilátka zacilující MSRV-Env, bílkovinu z endogenního retroviru, která je exprimována v RS lézích a která je prozánětlivá a brání diferenciaci prekurzorových buněk oligodendrocytů.
Tento článek popisuje otevřené rozšíření na 12 měsíců zkoušky testující GNbAC1 u 10ti pacientů v dávkách 2 a 6 mg/kg. Primárním cílem bylo zhodnotit bezpečnost a jiným cílem bylo farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení. Během tohoto rozšíření se nevyskytly žádné bezpečnostní problémy u osmi zůstávajících pacientů. Nebyly detekovány anti-GNbAC1 protilátky. Zdá se, že GNbAC1 je dobře tolerovaný.

http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(15)00143-5/abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 odstraňuje blokaci oligodendrogliálního dospívání

Příspěvekod Franta » 23 črc 2015 21:31

Neutralizující protilátka GNbAC1 odstraňuje blokaci oligodendrogliálního dospívání způsobovaného obalovou bílkovinou HERV-W

Obalová bílkovina lidského endogenního retroviru typu W je zapojena do zánětlivých reakcí eresky, ale také se ruší s oligodendrogliálním dospíváním. Neutralizující protilátka GNbAC1 byla vyvinuta a úspěšně otestována v klinických studiích.

....
Výsledky: Neutralizace této obálkové bílkoviny pomocí GNbAC1 snižuje schopnost této bílkoviny navodit stresové reakce což má za následek záchranu myelinové exprese

Závěry: Mimo imunitní modulaci buněk může proto tato molekulární protilátka pomoci překonat blokaci oligodendrogliální diferenciace u roztroušené sklerózy.

http://msj.sagepub.com/content/21/9/1200.abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1, MSRV-env -mocný, endogenní a patogenní agonista TLR4

Příspěvekod Franta » 13 pro 2015 23:11

S roztroušenou sklerózou spojovaná obalová bílkovina retroviru (MSRV-Env) byla opakovaně detekována v mozkových lézích a v krvi pacientů s roztroušenou sklerózou.
Provedli jsme první farmakologický popis MSRV-Env na rekombinantních a přirozených lidských toll-like receptorech 4 (TLR4)
MSRV-Env je plný a vysoce účinný TLR4 agonista endogenního původu.
MSRV-Env způsobuje na TLR4-závislou pro-zánětlivou stimulaci imunitního systému in vitro a in vivo a narušuje diferenciaci prekurzorových buněk oligodendrocytů na oligodendrocyty které mohou myelinovat.
MSRV-Env může hrát roli v chronických zánětech a v narušené remyelinaci u eresky.
GNbAC1 je selektivní monoklonální protilátka působící proti patogenním účinkům MSRV-En a představuje inovativní léčebný přístup.

http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(15)30098-9/abstract
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - rozšiřující studie ANGEL-MS - fáze IIb

Příspěvekod Franta » 11 pro 2016 05:13

nabídne 260 pacientům přihlášeným do probíhající fáze IIb studie CHANGE-MS příležitost pokračovat ve své léčbě další dva roky a tato studie poskytne další data o účinnosti a snášenlivosti.

http://www.geneuro.com/data/news/PR-ANG ... 16-ENG.pdf

http://www.geneuro.com/en/technologies/pipeline
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

GNbAC1 - Geneuro - aktualizace

Příspěvekod Franta » 06 led 2017 02:45

přihlašování do studie CHANGE-MS (fáze2b) je doknčeno dle plánu. 6ti měsíční výsledky jsou očekávané na začátku čtvrtého čtvrtletí 2017
byla spuštěna studie ANGEL-MS (pro pacienty co dokončí studii CHANGE-MS) - první pacient je očekávaný v dubnu 2017
US studie pro sekundárně progresivní RS pacienty je plánovaná na druhé pololetí 2017

Studii CHANGE-MS , která má stát 362.5 milionu euro platí Servier (Francouzská farmaceutická firma)

http://www.geneuro.com/data/news/GeNeur ... te-ENG.pdf

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02782858
(moje pozn. 260 pacientů na 6 měsíců = 362,5 milionu € = 3,6 miliardy Kč. 14 milionů Kč na pacienta, 2,3 milionu na měsíc a jednoho pacienta,
ty čísla mi přijdou astronomická, ale je pravda že ve Švýcarsku kde je průměrná měsíční mzda 6214 CHF v přepočtu 156 tisíc Kč jsou ta měřítka jiná)
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2330
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy


Zpět na Léky ve fázi 2 klinických studií včetně těch co na tuto fázi čekají

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků