Ofatumumab - Arzerra

RRRS, Anti CD20
https://www.kesimpta.com/taking-kesimpta
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv. ... eg/0250537
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/ ... R/kesimpta

Ofatumumab - Arzerra

Příspěvekod Franta » 11 říj 2013 00:44

Společnost Genmab ohlásila pozitivní stěžejní výsledky z fáze II pro Ofatumumab pro roztroušenou sklerózu.

Prohlášení společnosti
- Léčba ofatumumabem ukázala významnou redukci v kumulativním počtu nových mozkových lézích
- Nebyly neočekávané bezpečnostní zjištění


COPENHAGEN, Dánsko, 10. října 2013 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genmab A/S (GEN.CO) dnes ohlásila stěžejní výsledky ze studie ve fázi II subkutálního ofatumumabu pro relaps remitující roztroušenou sklerózu.

Celkem 232 pacientů s relaps remitující roztroušenou sklerózou bylo ve studii znáhodněno. Přes 12 měsíců bylo zřetelné oddělení v kumulativním počtu nových gadolinium enhancing lézí (aktivní mozkové léze) u pacientů léčených všemi dávkami ofatumumabu v porovnání s pacienty léčenými placebem [p = 90% redukce v počtu kumulativních lézích nových T1 gadolinium enhancing lézí pro všechny kumulativní dávky ofatumumabu >= 30 mg

Ve studii nebyly neočekávané bezpečnostní zjištění. Od týdnů 0-12, reakce ve spojení s injekcemi byly nejběžnější nežádoucí účinky a byly pozorovány u 52% pacientů ofatumumabu v porovnání s 15% pacientů s placebem. Bylo 5 vážných nežádoucích účinků, všichni obdrželi dávkování 60mg ofatumumabu a nikdo z těchto pacientů neodešel z této studie. 12 pacientů odešlo během této časové periody; 10 z nich mělo ofatumumab. K datu nebyly pozorovány žádné případy PML nebo vážné infekce.

"Jsme povzbuzeni výsledky z této studie, o které věříme že podtrhuje potenciál subkutálního ofatumumabu pro léčbu relaps-remitující roztroušené sklerózy," řekl Jan van de Winkel, Ph.D., Chief Executive Officer of Genmab.


O studii
Tato multi-centrová, znáhodněná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie ve fázi II vedená GlaxoSmithKline (GSK), zahrnovala pacienty kteří měli relaps-remitující roztroušenou sklerózu.
Primárním cílem této studie bylo určit zdali 3, 30 nebo 60 mg ofatumumabu podávaného subkutálně snížuje počet nových T1 gadolinium enhancing mozkových lízí (aktivní mozkové léze) přes periodu 12 týdnů v porovnání s placebem u subjektů s relaps remitující roztroušenou sklerózou.

Pacienti ve studii byli znáhodněni do následujících léčebných skupin: 3 mg, 30 mg, nebo 60 mg subkutálního ofatumumabu každých 12 týdnů nebo 60 mg subkutálního ofatumumabu každé 4 týdny, nebo placebem následovaný 3 mg subkutálním ofatumumabem ve 12tém týdnu. Léčebná perioda pro všechny pacienty byla 24 týdnů; Pacienti byli poté sledováni dokud se B-buňky znovu nenaplní nejméně po dobu dalších 24 týdnů. V současné době všichni pacienti dokončili 24 týdenní léčebnou periodu


Ofatumumab je lidská monoklonální protilátka která zaciluje nějaký epitop na molekule CD20 obklopením částí malých a velkých mimobuněčných smyček (překlad?). Ofatumumab je vyvíjený na základě společné dohody mezi Genmab a GSK. Dle dohody společnosti je GSK výhradně zodpovědné za vývoj ofatumumabu pro autoimunitní indikace a za všechny s tím spojené náklady.


Genmab A/S

Genmab je veřejně obchodovatelná mezinárodní biotechnologická společnost specializující se na vytváření a vývoj diferenciovaných lidských protilátek k léčbě rakoviny. Byla založena v 1999 a nejprve uvedla na trh protilátku po nejméně osmi letech vývoje, ofatumumab (Arzerra(R)), která byla schválena k léčbě chronické lymphocytické leukemie u pacientů kteří nereagovali na fludarabine a alemtuzumab. Od Genmabem ověřených a dalších generací protilátkových technologií je očekáváno že poskytnou trvalý přísun kandidátů na budoucí produkt. Partnerství inovativních produktových kandidátů a technologií je klíčové zaměření strategie Genmabu, společnost spolupracuje s předními farmaceutickými a biotchnologickými společnostmi. http://www.genmab.com.

http://finance.yahoo.com/news/genmab-an ... 39784.html
http://news.yahoo.com/genmab-announces- ... nance.html
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Ofatumumab - zprávy z léčby RS

Příspěvekod vychodocech » 01 úno 2014 00:19

Vyšel nový článek o nově vyvíjeném léku na RS.

volný překlad:

Ve studii nového vyvíjeného léku na roztroušenou sklerózu Ofatumumabu (monoklonální protilátka) bylo zjištěno, že je velmi účinný při snižování nových zánětlivých lézí v mozku (Sorensen a kolegové Neurology 2014;. Epublished 22.ledna 2014). Tento lék byl vyvinut dánskou společností Genmab, a je licencován společností GlaxoSmithKline. V současné době je k dispozici v některých zemích pod názvem „Arzerra“ a to k léčbě leukémie.
Roztroušená skleróza je obecně považována za poruchu imunitní odpovědi, která je do značné míry řízena buňkami imunitního systému nazývaných T-buňky, a současná nabídka RS léků se právě zaměřuje na T-buňky.

Ofatumumab má jiný přístup. Je zaměřen na protein nalezený na jiných buňkách imunitního systému nazývané B buňky. Lék spadá do skupiny léků, které se zaměřují na B-buňky (rituximab, ocrelizumab), které jsou také studovány pro léčbu RS.
B buňky mají dvě klíčové role v imunitní odpovědi, které mohou být důležité. Když narazí na cizí vetřelce (např. virus), pomáhají zničit útočníka. Mohou také dělat to, co dělají T buňky, spustit proces aktivace T-buněk. Tento proces funguje oběma směry - aktivované T buňky se mohou také obrátit na B buňky k produkci protilátek. Takže B buňky a T buňky fungují jako jeden tým, společně řídí zánětlivou reakci, která je klíčovým rysem RS (a která se ukáže na MRI v podobě lézí).

Stejně jako ostatní monoklonální protilátky, Ofatumumab je podáván ve formě infuze (pomalé kapání do žíly). Ve studii fáze II, 38 osob obdrželo jednu ze tří dávek léčiva nebo placeba, následovanou druhou dávkou o dva týdny později. Jednalo se o crossover (kříženou) studii, kdy si obě skupiny vyměnili místa po dobu šesti měsíců. Těm ve skupině léčených bylo podáváno placebo, a těm ve skupině s placebem se dostalo aktivního léku.
Nové zánětlivé léze (jak je vidět na MRI) byly sníženy o 99%, což je impozantní úspěch. Účinek léku na relapsy nebyl zkoumán. Reakce spojené s infuzí byly časté, ale jinak se zdá, že lék je dobře snášen.

Nicméně, některé bezpečnostní obavy jsou jako u všech léků zaměřených na B buňky, protože Ofatumumab tlumí imunitní systém. FDA varoval na možné nebezpečí reaktivace viru hepatitidy u lidí s hepatitidou B (když je používán tak, jako u léčby leukemie). Jsou také případy PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie) s Ofatumumabem, tak jako u Tysabri. Tyto případy se vyskytly u podstatně vyšších dávek Ofatumumabu používaných při léčbě leukémie, takže riziko PML s dávkováním, které bylo použito k léčbě roztroušené sklerózy, není známo. Očekávají se předběžné výsledky větší studie fáze II s názvem MIRROR, které by měly být koncem roku.

Obrázek
Obrázek

http://msology.ca/novel-multiple-sclero ... st-results
http://en.wikipedia.org/wiki/Ofatumumab
vychodocech
 
Příspěvky: 1241
Registrován: 18 úno 2013 02:12

ofatumumab - 2fáze - relaps remitující eRSka

Příspěvekod Franta » 18 úno 2014 21:06

Ofatumumab je lidská CD20 monoklonální protilátka, která se váže na CD20 na B lymfocytech a navozuje vyčerpání B-buněk přes doplňující-závislou cytotoxicitu.

Tato znáhodněná, dvojitě-zaslepená, s placebem porovnávaná studie zahrnovala 38 pacientů s relaps-remitující rostroušenou sklerózou. Zkoumala bezpečnost a účinnost ofatumumabu.

Pacienti obdrželi dvě infuze ofatumumabu (buď 100 mg, 300 mg, nebo 700 mg) nebo placebo mezi dvěma týdny. Všeobecně ofatumumab vedl k významné redukci B-buněk, měřeno CD19+ expresí. Také aktivita nových mozkových lézí byla potlačena v prvních 24týdnech po podání ofatumumabu ve všech administrovaných dávkách.

Nebyly žádné neočekávané bezpečnostní problémy s ofatumumabem a byl všeobecně dobře snášený pacienty s relaps-remitující roztroušenou sklerózou, Pozitivní účinky byly také ukázány na MRI. Tato studie poskytuje důkazy třídy 2, že ofatumumab nezvyšuje počet nežádoucích účinků.

http://www.msif.org/global-ms-research/ ... study.aspx
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Ofatumumab - slibná léčba

Příspěvekod Franta » 27 dub 2014 02:44

Léčba zacílením konkrétních bílých krvinek v imunitním systému zvaných jako B-buňky může pomoci lidem s roztroušenou sklerózou dle nového výzkumu.

Tato studie zahrnovala 231 lidí s relaps remitující roztroušenou sklerózou.
Jsou období kdy tito pacienti mají nemoc velmi aktivní a jiná období kdy je nemoc méně intenzivní a může dojít k plnému nebo částečnému zotavení funkce.

Výzkumníci dali účastníkům několik nízkých dávek léku zvaného ofatumumab nebo neškodné pilulky placeba. Ofatumumab je "anti-B buněčná protilátka" a není schválena pro léčbu roztroušené sklerózy. Výzkumníci byli dotování farmaceutickou firmou GlaxoSmithKline.

Vědci vedení výzkumníkem Darrin Austin analyzovali účinky tohoto léku v porovnání s placebem na celkový počet nových mozkových lézí, které se u pacientů vyvinuli v průběhu 12ti týdnů

Tým porovnal množství B-buněk které účastníci měli s počtem nových mozkových lézí zjištěných na skenech. Ačkoliv všichni účastníci měli léze aktivní v prvních čtyřech týdnech, tak studie objevila, že účastníci na jakékoliv dávce anti-B buněčné léčby vykazovali o hodně menší aktivitu v následující periodě od 4 do 12ti týdnů.

Konkrétněji, když byly B-buňky udržované pod určitou hranicí tak se výskyt nových mozkových lézí významně snížil, řekl tým. V průměru měli tito účastníci četnost méně než jednu novou mozkovou lézi za rok v porovnání s průměrem 16ti lézí bez léčby.

U nejméně 5% účastníků studie se vyvinuly vedlejší účinky léčby během těchto 12ti týdnů, včetně s injekcí souvisejících reakcí, závrať, úzkost, horečka, infekce dýchacího traktu a nervová bolest.

"Tyto výsledky potřebují ověření, ovšem, že tyto výsledky jsou zajímavé." řekl Austin z Uxpridge, UK. "Tyto výsledky poskytují nový pohled na mechanismus B-buněk u roztroušené sklerózy a představují možnou novou cílovou hranici pro prozkoumání možných přínosů léčby proti B-buňkám."

Dva experti na léčbu roztroušené sklerózi říkají, že tyto objevy jsou poutavé.

Data jsou velmi přesvědčivá s ohledem na schopnost ofatumumabu snižovat nové léze které se akumulují v mozku." řekla Dr. Karen Blitz, ředitelka z North-Shore LIJ Multiple Sclerosis Center in East Meadow, NY.
Nicméně dodává, že "jsou potřeba další studie k ověření jeho účinku na RS relapsy a na invaliditu."

Dr. Fred Lublin ředitel The Corinne Goldsmith Dickinson Center for Multiple Sclerosis, at Icahn School of Medicine at Mount Sinai, in New York City říká, že jestliže se výsledky zopakují ve větší studii tak by léčba "mohla být důležitým krokem k léčbě roztroušené sklerózy."

Tato studie bude prezentována ve čtvrtek na AAN ve Philadelphii. Zveřejněné výsledky na lékařských setkáních jsou běžně považované za počáteční dokud nebudou publikovány v ověřovaných časopisech.

http://www.medicinenet.com/script/main/ ... key=178113
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

ofatumumab - Arzerra -nový zabiják B-buněk zastavuje RS léze

Příspěvekod Franta » 05 kvě 2014 11:45

ofatumumab - Arzerra -nový zabiják B-buněk zastavuje RS léze
B-buňky zacilující látka ofatumumab (Arzerra) - téměř kompletně zastavila aktivitu lézí na magnetické rezonanci u pacientů s relaps remitující roztroušenou sklerózou ve studii ve fázi II, říkají vědci.

Průměrná četnost nových gadolinium-enhancing T1 lézí pozorovaných za 12týdnů se dle různých dávek léčby pohybovala od 0,07 do 0,25 na skenovaného pacienta v porovnání s 0,84 u pacientů s placebem v dvojitě zaslepené zkoušce s odstupňovaným dávkováním. hlásí Amit Bar-Or, MD, of McGill University in Montreal.

Se 48 týdenní léčbou nepřesáhl průměrný počet kumulativních lézí 3 u skupin s ofatumumabem, zatímco téměř 7 v placebo skupině, řekl Bar-Or návštěvníkům na AAN

Navíc, tyto výsledky byly dosaženy bez kompletního zničení B-buněk, ačkoliv četnost některých vedlejších účinků může být s lékem zvýšena. Cíle klinické účinnosti nebyly součástí této analýzy a budou oznámeny později, řekl Bar-Or.

Ofatumumab zaciluje molekulu CD20 na B-buňkách, což je stejný cíl jako má lék první generace rituximab (Rituxan). Novější látka je plně lidská nonoklonální protilátka (zatímco rituximab je chimeric (ze zvířat)) a jeho vývojáři ho obdarovali vylepšenými farmakokinetickýmu a farmakodynamickými vlastnostmi oproti originální látce.

V současné době je schválen pro chronickou leukémii bílých krvinek, ale nyní je vyvíjen pro širší spektrum nemocí pro které je použití rituximabu schváleno a nebo používáno bez předpisu.

V této současné studii Bar-Or a jeho kolegové, znáhodinily 231 pacientů do čtyř dávek ofatumumabu . (3, 30, nebo 60 mg jednou nebo 60 mg každé 4 týdny) nebo placeba po dobu 12 týdnů....................
....
....
Redukce nových lézí u dávkování 30mg přesahovala 90% !
Populace B-buněk byla snížena v závislosti na dávce ofatumumabu, ale zůstávala dobrá nad nižším limitem detekcí v celé studii kromě skupiny s dávkováním 60mg každé 4 týdny.
...................

Nebyly pozorovány případy jako je PML.

Je tam závislost na dávkování, kterou jsme neměli příležitost pozorovat u Rituximabu.

......

http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AAN/45580
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Novartis kupuje do svého portfólia od GSK Ofatumumab

Příspěvekod Franta » 22 srp 2015 21:53

https://www.novartis.com/news/media-rel ... nts-ms-and

Novartis kupuje od GlaxoSmithKline práva na Ofatumumab a jeho vývoj.
Uživatelský avatar
Franta
 
Příspěvky: 2422
Registrován: 14 úno 2013 09:47
Bydliště: Jižní čechy

Re: Ofatumumab - Arzerra

Příspěvekod Bobby19 » 09 zář 2016 17:31

Dobrý den,

poprosím o váš názor.Mám možnost ke konci roku nastoupit do 3. klinické studie na tento nový lék.Měl by být porovnán dle toho co jsem si četl na internetu s Aubagiem. Otázka šli by jste do toho nebo ne? Mám ted po roce od diagnostiky s copaxonemalou ataku ohledně citlivosti pravé části těla. Děkuji
Bobby19
 
Příspěvky: 29
Registrován: 23 říj 2015 15:12

Re: Ofatumumab - Arzerra

Příspěvekod vychodocech » 09 zář 2016 20:18

Ne každý pacient se hodí pro danou studii, pokud by se přecházelo z copaxone, a klinický obraz RS pacienta vyhovuje studii, může to být přínos.

Pokud bych se rozhodoval já, a byl bych na copaxonu, a nebyl bych úplně dobře stabilizován copaxonem a dostala by se mi příležitost jít do studie - a to mít buď Aubagio nebo ofatumumab (Arzerra) - tak bych neváhal a šel do toho.
Minimálně bych měl to Aubagio (což v porovnání s copaxonem není takové povýšení léčby, ale přece jen je to orální lék a navíc ve studii je člověk pod drobnohledem, každý problém se důkladně monitoruje a řeší). V případě Arzerry by to byl skok v léčbě, která je ve třetí a možná už závěrečné fázi studie a zpravidla těmto lidem ta léčba zůstane i po ukončení studie (pokud bude léčba dobře tolerovaná).

Rozhodnutí je na každém člověku, všechny podmínky studie je dobré si přečíst a zkonzultovat s lékařem.
vychodocech
 
Příspěvky: 1241
Registrován: 18 úno 2013 02:12

Re: Ofatumumab - Arzerra

Příspěvekod Bobby19 » 09 zář 2016 21:39

Děkuji za tento příspěvek...I já si myslím, že trocha riskování je v životě myslím a ta účinnost vypadá velmi zajímavě a myslím, že to za to stojí. Jen v té studii člověk nemůže mít děti i jako chlap, tak to musím doma pořešit, ale to bolet nebude :-) A i to, že bych nedostával placebo, ale lék podobného učinku, než který mám, tak mi doddává odvahy.

Díval jsem se, že v rámci tohoto léku, který, je již schválen na formu leukémie, byly nějaké PML a hepatitida, ale ty dávky jesli jsem správně pochopil byly daleko vyšší a vedli k uplnému zničení B - buněk, což tady jestli jsem pochopil sprváně uplně tak není.

Také dle vyjádření doktora by mi tento lék zůstal na furt, pokud bych neodešel, což může být myslím v rané fázi mé nemoci velký náskok.

Omlouvám se, že tu píšu mé uvahy a budu rád, když mi budete třeba i odporovat, že se v něčem mýlím, chci to vše pochopit správně a přesně, abych se mohl, co nejlépe pro sebe i rodinu rozhodnout.
Bobby19
 
Příspěvky: 29
Registrován: 23 říj 2015 15:12

Re: Ofatumumab - Arzerra

Příspěvekod vychodocech » 10 zář 2016 00:06

Dnes jsou možnosti jako je kryokonzervace - ale nevím kolik to stojí. Nebo počít hned :-). Dobré je i toto téma probrat s lékařem, možná něco proplatí i pojišťovna.

Je dobré si přečíst všechno ohledně té studie, prostudovat si i výsledky z předchozích fází studie ofatumumabu (to bývá součástí těch papírů) a pak se rozhodnout.

Arzerra je registrované léčivo a souhrn údajů o přípravku najdete zde: http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/doc ... 093091.pdf
- pravda je, že Arzerra není určena pro léčení RS, pro RS bude zřejmě později pod jiným názvem
- technologie výroby této monoklonární protilátky je unikátní, je více bezpečná z hlediska možných výskytů alergických reakcí oproti jiným technologiím výroby.

studie fáze 3 - Ofatumumab proti Teriflunomidu (Aubagio) je zde: http://ir.genmab.com/releasedetail.cfm?releaseid=973889

pdf: http://files.shareholder.com/downloads/ ... 616_uk.pdf
vychodocech
 
Příspěvky: 1241
Registrován: 18 úno 2013 02:12


Zpět na Kesimpta - ofatumumab - jeden čas Arzerra

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron