Stránka 11

Zmeny v atrofii mozgu u RR RS liečených natalizumabom

PříspěvekNapsal: 24 led 2016 13:00
od firidion
Zmeny indexu atrofie mozgu u RR RS pacientov liečených natalizumabom

PACIENTI A METÓDY: Retrospektívne zaznamenané demografické a klinikcké dáta, ako aj corpus callosum index (CCI) pomocou MRI u RS pacientov liečených natalizumabom 1 až 4 roky.

VÝSLEDKY: 29 participantov v štúdii, východzia hodnota CCI bola 0.37 ± 0.04 a finálna 0.36 ± 0.04. 17 pacientov nemalo atrofiu. Nebol štatisticky signifikantný vzťah medzi progresiou atrofie a klinickými a rádiologickými parametrami.

ZÁVER: Natalizumab môže mať neuroprotektívny efekt.zdroj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26782312