Stránka 11

Objev:mechanismus způsobující že se T-buňky stanou patogenic

PříspěvekNapsal: 02 pro 2016 00:04
od Franta
Nově objevený mechanismus způsobující že se T-buňky stanou patogenické


Obrázek:Mikroskopický obraz ukazuje jak dendritické buňky představují informační látku interleukin 6 (IL-6) T buňce. Jádro T buňky a dendritické buňky jsou znázorněny zeleně, buněčná těla dendritických buněk jsou znázorněna šedě. Bílé tečky korespondují s IL-6-IL-6 Ralpha komplexem.

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění ve kterém imunitní systém těla útočí na pacientovo vlastní buňky. V tomto případě modifikované T-buňky ničí myelinové pouzdro obklopující nervové buňky. Myelin chrání neurální spojení a proto je důležitý pro schopnost nervových buněk přenášet informace.

Které oblasti těla jsou zacilovány T-buňkami a s jakým dopadem záleží na různých faktorech. V dřívější studii Thomas Korn, Professor for Experimental Neuroimmunology at TUM, ukázal že látka zvaná interleukin 6 (IL-6) hraje důležitou roli v navádění T-buněk k tomu aby způsobovaly poškození myelinového pouzdra v CNS. Tyto T-buňky jsou přepnuty na patogenické v lymfatických uzlech, kde se setkávají s určitým typem dendritických buněk. Signál z dendritických buněk je připravuje k sepnutí imunitní reakce v jiných částech těla. V případě cizích antigenů, například virů nebo bakterií, je to užitečné, neboť mhou být z tkáně eliminovány. Nicméně když patogenické T-buňky rozpoznají autoantigeny, což jsou části látek vlastního těla, tak jako je myelinové pouzdro, tak tyto T-buňky spustí autoimunitní nemoc.

Dendritické buňky nedávají jen signál na myelin jako "cílovou látku", ale také vylučují informační látku IL-6 která v T-buňkách zapne molekulární přepínač. To způsobí že se z T-buněk stanou patogenické a tím tkáni škodí.

"Nicméně exisoval velký problém s tímto spojení které s zdá být jasné" říká Thomas Kom. T-buňky se ne vždy stanou patogenickými když je molekula IL-6 vylučována. Spolus s výzkumnou skupinou vedenou Dr. Ari Waismanem, šéfem Institutu Molecularní Mediciny z University Medical Center in Mainz, Kom a jeho tým objevil vysvětlení tohoto fenoménu. "Rozhodující faktor není jen zdrali dendritické buňky poskytují signál IL-6 T-buňkám." říká Ari Waisman. "Jde také o to jak to dělají."

Třetí způsob

Dříve bylo známo, že dendritické buňky komunikují pomocí IL-6 s T-buňkami dvěma způsoby. První způsob je, že vyměšují informační látku do jejich okolí. Tyto molekuly jsou rozpustné a tvoří mrak v blízkosti dendritických buněk. A druhý způsob je proces zvaný jako trans-signaling, rozpustné IL-6 a rozpustný IL-6-receptor mohou zformovat complex který může sepnout signál v určitých buňkách které na něj odpovídají. Korn a Waisman objevili že IL-6 nespíná tu rozhodovací změnu v T-buňkách ani v jednom z těchto případů. Místo toho objevili třetí způsob. IL-6 může také být vystaven na buněčném povrchu dendritických buněk a tak může být T-buňkám prezentován přímo. Kom a Waisman mluví o tomto vysílacím módu jako o clusterovém vysílání signálů, protože to zahrnuje formaci clusterů dendritických buněk a T-buněk. To co je na tomto třetím způsobu vyjímečné je to, že T-buňky dostávají IL-6 signály z dendritických buněk téměř shodně s jinými signály. Tato dočasná blízkost pravděpodobně způsobuje, že se T-buňky stávají vysoce agresivní a účinné v útocích na cílový antigen.


http://medicalxpress.com/news/2016-12-m ... cells.html