Stránka 11

STAT2 - víc než jen antivirální bílkovina

PříspěvekNapsal: 27 říj 2016 18:36
od Franta
Nový výzkum ukazuje, že bílkovina o které se ví, že hlídkuje proti virovým infekcím, vede dvojí život, může narušovat růst buněk a bránit proti parazitům.
V článku výzkumníci popisují dvojí povahu této důležité bílkoviny zvané STAT2, kterou objevili když zkoumali mechanismy, které se skrývají za interferonovým posíláním signálů.

...

Interferony jsou výkonné protibakteriální látky které také mohou zastavovat proliferaci normálních a rakovinných buněk.
Od jejich objevení začátkem padesátých let začal intenzivní výzkum před 25ti lety, když bylo objeveno, že interferony potřebují STAT2 a blízce příbuznou bílkovu STAT1 ke své funkci.
Tento model byl v posledních dvaceti letech konzistentně ověřen a vylepšen.
Zatímco STAT1 bylo přiděleno více dalších rolí, tak se o STAT2 myslelo že funguje hlavně jako partner STAT1 v interferonovém posílání signálů.
Tato práce publikovaná v PLOS Biology odhaluje zcela nový aspekt STAT2 jako inhibitoru STAT1 což posouvá jeho dosah až daleko za interferony a antivirovou imunitu.
"Je ohromující vidět tak robusní antagonistické chování mezi dvěma bílkovinami kterým se klasicky připisovala spolupráce" řekl promující student, Johnathan Ho, hlavní autor článku.

Tento nový výzkum odkrývá molekulární mechanismus povahy dvou tváří STAT2 spolu s vývojem nových nástrojů které mohou odzbrojit jeho podporující a potlačující chování. Tyto nové nástroje umožňují zkoumat dříve nepřístupné rysy fungování STAT2 tak jako regulaci buněčného růstu a stárnutí, otravy krve a infekční nemoci.
Navíc, ačkoliv se léčby interferonem ukázaly být nepostradatelné pro léčbu širokého okruhu nemocí, tak jako je virová hepatitida, roztroušená skleróza a rakoviny, tak je jejich použití komplikováno vážnými vedlejšími účinky a nepředpovídatelnými výsledky léčby.
Pohledy které přináší tato práce budou být klíčem k překonání takových omezení.


https://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 140832.htm