Stránka 11

Donepezil, nikotinové acetylcholinové receptory, myelinace

PříspěvekNapsal: 29 srp 2015 20:08
od Franta
Nikotinové acetylcholinové receptory zprostřekovávají donepezilem navozenou diferenciaci.

Oligodendrocyty jsou myelin-formující buňky CNS. Chyba ve vývoji myelinu a ztráta oligodendrocytů vede k vážným lidským nemocem, včetně roztroušené sklerózy.
Zde ukazujeme, že donepezil, acetlycholinesterase inhibitor, vyvinutý pro léčbu Alzheimerovi nemoci může stimulovat diferenciaci oligodendrocytů a dospívání progenitorových buněk oligodendrocytů odvozených z neurálních kmenových buněk(NSC-OPC) bez ovlivnění proliferace nebo buněčné vitality.

Po léčbě donepezilem byly rychle zvýšeny transkripty pro podstatné s myelinem asociované geny, tak jako PLP, MAG, MBP, CNPase a MOG spolu s transkripčními faktory které regulují diferenciaci a myelinaci.

Dále luciferázový test potvrdil, že podporovatelé MAG a MBP vykazují zvýšenou aktivitu při donepezilem-navozené diferenciaci oligodendrocytů, což naznačuje, že donepezil zvyšuje expresi myelinového genu především přes vylepšenou transkripci.

Také jsme objevili, že zvýšení počtu oligodendrocytů po léčbě donepezilem bylo významně potlačováno antagonistou nikotinového acetylcholinového receptoru - mecamylaminu, ale ne antagonistou muscarinikového acetylcholinového receptoru - scopolamine.

Dále donepezilem navozená s myelinem související genová exprese byla potlačena mecamylaminem na bilkovinové i mRNA úrovni.
Tyto výsledky naznačují, že donepezil stimuluje diferenciaci oligodendrocytů a s myelinem související genovou expresi přes nAChRs v NSC-OPC.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 4/abstract